Kryssarklubben På Kryss Övriga Kretsar In English

Start Verksamhet Västpricken Bli medlem Butiken Forum Kontakta oss

Årsmöte 2011

Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen

Kallar härmed till kretsens 62:a årsmöte onsdagen den 23 november 2011 kl 18.30 på Talattagatan 24 i Långedrag. Verksamhetsberättelse för Västkustkretsen samt Seglarskolan finns på kretsens kansli från och med den 15 november.

I samband med årsmötet kommer Ulla och Roger Svensson från Grundsund och berättar i ord och ton samt visar bilder från sin segling efter tre år i Medelhavet. Västkustkretsen bjuder på fika från kl 18.00.

Välkomna!


Föredragningslista

 1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av ordförande för en tid av två år (se vallista)
 7. Val av tre ledamöter för en tid av två år (se vallista)
 8. Val av två suppleanter för en tid av ett år (se vallista)
 9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år (se vallista)
 10. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år (se vallista)
 11. Fastställande av årsavgift för arbetsåret 2012/2013
 12. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelse för Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola
 13. Fråga om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 14. Val av ordförande för en tid av två år i Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola (se vallista)
 15. Val av skattmästare för en tid av två år i Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola (se vallista)
 16. Val av två ledamöter för en tid av två år i Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola (se vallista)
 17. Val av en suppleant för en tid av ett år i Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola (se vallista)
 18. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år i Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola (se vallista)
 19. Övriga till årsmötet hänvisade frågor

Valberedningen får härmed lämna följande förslag:

Valberedningens förslag till vallista för Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen

Ordförande för en tid av två år:

 • Peter Follin omval

Tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år:

 • Peter Junermark omval
 • Ove Thorin omval
 • Birgitta Zetterberg nyval

Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år:

 • Ann-Christine Falck nyval
 • Inge Andersson nyval

Två revisorer för en tid av ett år:

 • Ann-Marie Axelsson omval
 • Peter Önnheim omval

En revisorssuppleant för en tid av ett år:

 • Nina Brodd omval

Valberedningens förslag till vallista för Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Ordförande för en tid av två år

 • Namn ej klart vid denna publicering

Skattmästare för en tid av två år

 • Katarina Ekman omval

Två ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år

 • Mikael Hinnerson omval
 • Jesper Nihlén omval

En ordinarie styrelseledamot för en tid av ett år

 • Kristina Willstrand fyllnadsval

Styrelsesuppleant för en tid av ett år

 • Peter Follin omval
 • Personlig ersättare för Peter Follin: Lennart Falck

Revisor för en tid av ett år

 • Jörgen Lorén omval

Revisorssuppleant för en tid av ett år

 • Josefin Larsson nyval

Inga övriga kandidatförslag har inkommit till valberedningen.

Förslag till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år:

 • Kay Kjellgard omval
 • Kjell Vestberg omval

Göteborg 30 september 2011

Kaj Modig Kay Kjellgard

Kjell Vestberg Carl Axenborg


Gillar du denna sidan?


Om Västkustkretsen

Västkustkretsen har en mycket omfattande verksamhet som syftar till att göra Ditt båtliv enklare, roligare och inte minst säkrare.

Genom bland annat alla våra föredrag, utbildningar, eskadrar och inte minst våra naturhamnskisser, bojar och dubbar så blir du mer påläst och har alltid nära till mer information när du behöver den!

Kontakta oss

Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Telefon: 031-69 00 69
E-post: vastkustkretsen@sxk.se

Ansvarig utgivare

Peter Junermark, ordförande

Ändrad: 2011-11-07 22:56.
Visad: 2955 gånger.