Kryssarklubben På Kryss Övriga Kretsar In English

Start Verksamhet Västpricken Bli medlem Butiken Forum Kontakta oss

Om Västkustkretsen

Kryssarklubben har individuellt medlemskap och är i det avseendet världens största båtklubb. Kryssarklubben har 13 kretsar.

Västkustkretsen är den avgjort största kretsen och har 13 000 medlemmar. Kretsen har en stor geografisk utbredning från norska gränsen ner till Öresund. På grund av avstånden i kretsen finns det också två sektioner, nämligen Bohus- och Boråssektionerna. Vi har även medlemmar i andra länder.

Allt arbete i kretsen, förutom vår kanslipersonal, sker på ideell basis. Inte mindre än 150 funktionärer arbetar i styrelse och kommittéer. Det är mycket stimulerande att få delta i arbetet.

Västkustkretsen präglas av engagemang och vitalitet. Kretsen har ett mycket gott rykte på västkusten. Vi får yttra oss över i stort sett alla frågor med anknytning till båt och hav.

Allt arbete inom kretsen skall ha bäring på medlemsnyttan. Kretsens tidning Västpricken och vår hemsida speglar aktiviteten i föreningen.

Välkommen i funktionärskretsen.
Peter Junermark
Ordförande.


Historik

Några personliga hågkomster och reflektioner (förkortad version) om hur Västkustkretsen kom till, nedtecknade av Sven Gösta Björkström som var medlem av den interimstyrelse, som bildades hösten 1948.

Försök att bilda en Västlig krets

Det har gjorts många försök att bilda en Västlig krets sv Svenska Kryssarklubben. Den legendariske Fritz Scheel berättade då han - jag tror det var 1949 - var hedersgäst på en årsfest på Lorensberg i den nybildade Västkustkretsen - dett det redan när Kryssarklubbens Riksförening var mycket ung gjordes försök att bilda en krets på Västkusten av några kända långsfärdsintresserade Göteborgare och västsvenskar. Men enligt Fritz Scheel blev det ingen fart på det initiativet.

Vid Kryssarklubbens 75-årsjubiléeum november 1998 (som också var Västkustkretsens 50-årsjubiléeum), berättade en Stockholmsmedlem i ett tal vid festen att det gjorts ett försök att bilda en Västkustkrets troligen omkring 1939-40 av en Göteborgare som bodde i Stockholm, vid namn Sven Axel Birgestad.

1943-44 arbetade jag som tandläkare i Stenunsund. Vid samma tidpunkt tjänstgjorde Per Olof Rudbäck vid tingrätten där. Vi var bekanta sedan tidigare. Vi kappseglade bland annat i GKSS juniorsektion. Vi åt tillsammans ibland, tillsammans med andra seglare och eftersom PO hade ingen våning i Stenungsund, hände det ibland att vi träffades där, ibland tillsammans med andra seglare, och pratade båt på kvällarna. Vi var alla "tur"-seglare och det talades om att man borde ha ett segelsällskap, som tog vara på ej kappseglandes intresse. En krets av SXK nämndes i förbigående men några verkla allvarliga planera blev det ej då.

Jag flyttad mitt arbete till Kungsbacka och Göteborg och några år senare ringde PO mig och undrade om jag ville vara med och starta en krets ev SXK i Göteborg. Jade hade då redan en del kontakter med SXK:s styrelse i Stockholm. Man ville utöka bojnätet till Västkusten och ville att jag skulle lämna förslag på lämpliga platser. Man ville också att jag skulle revidera SXK:s skrift "Ankarplatser i Svenska farvatten" - del 1, som skulle ges ut i ny upplaga.

En höstdag 1948

Innan diskussionerna i dessa båda ämnen var klara hade förresten Västkustkretsen bildats. Per Olof Rudbäck (PO) lyckades också få med några andra seglare, och vi var en handfull entusiaster som träffades på PO:s advokatkontor en höstdag 1948. En interimstyrelse bildades och se denna gång lyckades det. Harald Hammarsten (Thalatta)blev ordförande. Förutom PO var det bland andra Thure Jarlöw, Sven Olsson, Lasse Dahlqvist och jag själv med i denna styrelse.

En inbjudan gick ut till seglare i Göteborg med omnejd om att träffas på Coldinuordens restaurant för att bilda en Västkustkrets av Svenska Kryssarklubben.

De kommer massor av folk - Lasse Dahlqvist underhöll och jag visade en film om segling - jag själv med min båt Raja till Holland och de Engelska farvatten.

Första styrelsen valdes

Alla var överens: kretsen bildades och Västkustkretsens första styrelse valdes. I denna styrelse, föurom mig själv var bland andra Harald Hammarsten, Edvard af Sanderberg, Ture Jarlöv, Lasse Dahlqvist, Sven Olsson (v.ordf), Elof Gardsten (som senare blev ordf), Nils Colliander, skärgårdsexperten Wollmar Keyer och Sam Andersson mfl.

Medlemstillströmningen blev stor. En sak som bidrog till framgången var att vi omgående startade med vinterprogram, något som tydligen försummats av segelsällskapen på Västkusten. Vi erbjöd inte bara ett vinterprogram utan även intressanta och underhållande och lärorika klubbaftnar.

Ture Jarlöw hade i sin firma, lokalt belägen vid Skanstorget, en lunchlokal som klubben fick disponera för klubbaftnar ungefär en gång per månad. Den rymde 125 personer och var lite marint influerad och blev redan från början en oerhört populär samlingsplats för kryssarklubbarna.

Lasse Dahlqvist första klubbmästaren i Västkustkretsen

Lasse Dahlqvist var klubbmästare men hade redan från början svårt att hinna med klubbmästeriet, men fick vid sin sida så småningom efterträdaren Harald Wennergren som snart satte en alldeles speciell och personlig stil på aftnarna.

Det serverades en enkel supé ex. korvsupé eler ärtsoppa med punsch, ett par goda smörgåsar eller landgång. Ibland tillät klubbkassan vin till maten ex. vid de populära Medelhavsaftnarna då det bjöds på spagettirätt, vilket vid denna tidpunkt var så unikt att vi fick ta hjälp av Italienska konsulatet.

Det finns säkert fortfarande många gamla kryssarklubbare som med saknad minns aftnarna i Karlsson & Starcks lokaler vid Skanstorget.

//Sven Gösta Björkström


Gillar du denna sidan?


Om Västkustkretsen

Västkustkretsen har en mycket omfattande verksamhet som syftar till att göra Ditt båtliv enklare, roligare och inte minst säkrare.

Genom bland annat alla våra föredrag, utbildningar, eskadrar och inte minst våra naturhamnskisser, bojar och dubbar så blir du mer påläst och har alltid nära till mer information när du behöver den!

Kontakta oss

Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Telefon: 031-69 00 69
E-post: vastkustkretsen@sxk.se

Ansvarig utgivare

Peter Junermark, ordförande

Ändrad: 2016-01-19 20:48.
Visad: 5354 gånger.